Hem/ Om oss/Säkerhet

Säkerhet


Säkerheten kommer alltid först hos våra båda ägare ArcelorMittal och BE Group och det är en självklarhet för oss att anamma de riktlinjer och säkerhets-föreskrifter som de jobbar med.

Bland annat genomför företagsledningen ett flertal, månatliga Shop Floor Audits där våra chefer granskar ett arbetsmoment ur säkerhetssynpunkt. Därefter följer en diskussion med den observerade för att nå en hög säkerhetsmedvetenhet.

Vi följer upp alla tillbud och olyckor och genomför omedelbara förbättringar vid säkerhetsrisker.

Vi utför noggranna riskbedömningar på alla maskiner och arbetsmoment.

Det ska vara tryggt och säkert att arbeta hos ArcelorMittal BE Group SSC.

Journey to zero

 

 

Gyllene regler

- för allas säkerhet

Gyllene Regler