Hem/ Produkter/Kallvalsad plåt/Höghållfasta mikrolegerade stål enligt EN 10268

Höghållfasta mikrolegerade stål enligt EN 10268

HC260LA till HC460LA
Dessa stålsorter är anpassade för all form av pressning, formning och bockning.
De mikrolegerade stålsorterna har en hög sträckgräns i kombination med god formbarhet.
LA-stålen har garanterade max- och min värden gällande hållfasthet.

Läs mer om höghållfasta stål: B20

Struktur