Hem/ Om oss/Code of Business Conduct

Code Of Business Conduct


Vi har alla ett ansvar!

För oss är det självklart att vår verksamhet och våra affärer sköts på ett ärligt och regelrätt sätt. Det är viktigt att våra medarbetare följer våra värderingar och de skyldigheter vi har, både vad gäller etiska och juridiska.

Inom ArcelorMittal jobbar vi med en Code of Business Conduct som ger oss tydliga riktlinjer för hur vi ska hantera olika situationer inom till exempel:

• Lagar och policys
• Intressekonflikter
• Affärsbemötande
• Varsamhet med företagets egendom
• Bemötande mot medarbetare